Зүл-җәләәли вәл-икраам.

Зүл-җәләәли вәл-икраам.
(55:27), (55:78)
Бөеклек, камиллек, хөрмәт Иясе
Бөеклек һәм икрам-юмартлык хуҗасы — бары тик Аллаһыдыр. Аның икрамының чиге юктыр. Инсан Аның шул икрамы аркасында яшәр.
Әлеге гүзәл исемне еш кабатлаган кешене Аллаһы хөрмәт- ихтирам белән бүләкләр, бәйсез итәр.

Язманы дусларыгызга да җибәрегез

Реклама