Бәраәт кичәсе вәгазе

Бәраәт кичәсе вәгазе

27.04.2018 ilnur 0

Без, кешеләрне акыл нигъмәте белән баетып, барча мәхлуклардан өстен иткән Аллаһы Тәбәракә вә Тәгаләгә биниһая хәмед-сәнә, шөкраналарыбыз булса иде. Безгә бу һәм киләсе дөньяда да …………./укырга/