Намазның ваҗибләре

110. Намазның мәшһүр ваҗиблары унбишәү:
1)     قيرائت فاتحة кыйра’әт фатиха – фарыз намазларның әүвәлге ике рәкәгатендә, витр, сөннәт һәм нәфел намазларның һәр рәкәгатендә бер мәртәбә “Фатиха” сүрәсен уку;
2)      ضم سورة дамм сүрәһ – алда әйтелгән рәкәгатьләрдә “Фатиха” сүрәсеннән соң янә бер сүрә я өч аять кадәр Коръән уку;
3)       طمانينة туманинәһ – рөкүгътә һәм сәҗдәдә бер тәсбих әйтерлек вакыт булу; 
4)       قومة каүмә – рөкүгътән торгач, аяк өстендә туры тору;
5)       جلسة җәлсә – ике сәҗдә арасында утырып тору;
6)       قعدة أولى кагъдә үлә – өч-дүрт рәкәгатьле намазларда икенче рәкәгатьнең ахырында кагъдәгә утыру; 
7)      تشهد тәшәһһүд – һәр кагъдәдә тәшәһһөд уку;
8)      سلامсәлам – намаздан чыкканда сәлам бирү;
9)     موالات муүәләт – намазның бер гамәле тәмамлангач, аның артыннан килә торган гамәлне тиз үти башлау;
10)            جهر җәһр – иртәнге, ахшам, ястү намазларының әүвәлге ике рәкәгатьләрендә имам булучыга сүрәләрне кычкырып уку;  
11)            إخفا ихфә – башка рәкәгатьләрдә имамга да, ялгыз укучыга да сүрәләрне яшерен уку;
12)            إنصات инсат – имам сүрәләрне укыган вакытта моктәдигә (имамга оючыга) тик тору;
13)              تكبيرات عيد тәкбират гыйд – гает (бәйрәм) намазларының һәр рәкәгатендә өчәр мәртәбә тәкбир әйтү; 
14)              قنوت кунүт – витр намазының өченче рәкәгатендә кунүт догасын уку;
15)            سجداء سهو сәҗдәи сәһү – ялгышканда (хата җибәргәндә) намазның ахырында сәҗдәи сәһү кылу.

Язманы дусларыгызга да җибәрегез

Реклама