Намазның шартлары

108. Намазның шартлары, ягъни тышындагы фарызлары сигезәү:
1.     وضؤ  вудү’ — тәһарәтле булу;
2.     طهرات بدن  таһәрәт бәдән – тән пакь булу;
3.     طهرات ثوب таһәрәт сәүб – киеме пакь булу;
4.     طهرات مكان  таһәрәт мәкән – намазлыгы пакь булу;
5.      ستر عورت сәтр гаүрәт – гаурәт җирләре капланган булу;
6.     دخول وقت  духуль уакт – намазның вакыты керү;
7.     استقبال قبلة истикъбәл кыйблә – кыйблага каршы карау;
8.     نيت بالقلب  ниййәт бил-кальб – күңел белән намазны ният кылу.

Язманы дусларыгызга да җибәрегез

Реклама