Намазның рөкеннәре (эчендәге фарызлары)

109. Намазның рөкеннәре, ягъни эчендәге фарызлары да сигезәү:
1.     تكبير тәкбир – намазга керешкәндә “Аллаһу әкбәр” дип әйтү;
2.     قيام кыям – аягүрә тору;
3.     قيرائت кыйра’әт – кыямда өч аять чамасы “Коръән” уку;
4.     ركوع рөкүгъ – кыямнан соң иелү (бөгелү);
5.     سجود сүҗүд – маңгайны җиргә (намазлыкка) тидереп, ике мәртәбә сәҗдә кылу;
6.     قعود кугүд – намазның ахырында кагъдәгә утыру;
7.     ترتيب тәртиб – намазның рөкеннәрен тәртип буенча үтәү;
8.     خروج хурүҗ – намаздан үз ихтыярың белән чыгу. 

Реклама