Мәәликүл-мүлки.

Мәәликүл-мүлки.
Күкләр һәм Җир Патшасы, Теләгәнен кылучы, Ул хәл кылганнарны берәү дә урап, читләп уза алмый
Һәр нәрсәнең хуҗасы, иясе — Улдыр. Безнең үз малыбыз дип уйлаган нәрсәләр асылда — Аныкыдыр. Теләгән вакытта кулыбыздан алыр. Без Аның мөлкендә яшибез. Безгә теләгән эшне эшләр. Мөлкәтнең мәңгелек хуҗасы да —- Улдыр. Мал- мөлкәт барысы фанидыр. Дөнья тормышында вакыт уздырмак өчен генә булган бер чарадыр. Әмма бик күп кешеләр, мал-мөлкәтне үзләренең асыл максатлары дип уйлап, аның артыннан чабалар. Ләкин ул маллар, ул байлыклар хуҗасының артыннан йөгермәс, ахирәттә хуҗасына һичбер файда китермәс. Ул көнне файда бирәчәк бердәнбер нәрсә — сәламәт кальбтер, ягъни самими күңел.
Аллаһы Тәгаләнең әлеге гүзәл исемен даими кабатлаган­нарның мал-мөлкәте, бәисезлеге артыр.

Язманы дусларыгызга да җибәрегез

Реклама