Көзгедә үз йөзен күргән вакытта укыла торган дога.

Көзгедә үз йөзен күргән вакытта укыла торган дога:

“Әлхәмдү лилләәһилләзии сәүүәә халькыйи фәгадәләһүү үә саүүәра сууратә үәҗһии фә әхсәнәһәә үә җәгаләнии минәл-мүслимиин”.

Язманы дусларыгызга да җибәрегез

Реклама