Яңгыр сораганда укыла торган дога

Аллаһүммәскыйнә гайсән мүгыйсән мәриән, нәфиган гайра даррин, гаҗилән гайра әҗилин.

-«Әй Аллаһ! Безне, коткаручы, шатлыклы, уңдырышлы, зарарлы түгел ә файдалы, соңга калмый торган ә тиз булучы яңгыр белән сугар»

Аллаһүммә әгыйснә, Аллаһүммә әгыйснә, Аллаһүммә әгыйснә

— «Әй Аллаһ! Безгә (яңгыр белән) ярдәм ит! Әй Аллаһ! Безгә (яңгыр белән) ярдәм ит! Әй Аллаһ! Безгә (яңгыр белән) ярдәм ит!

Аллаһүммәскый гыйбәдәкә үә бәһә имәкә үәншүр рахмәтәкә үә әхйи бәләдәкәл-мәйит.»

— » Әй Аллаһ! Үзеңнең колларыңны һәм хайваннарыңны сугар. Үзеңнең рәхмәтеңне җәй һәм мәет булган җиреңне терелт!»

Реклама