Ән-Нүүр.

Ән-Нүүр.
(24:35)
Нур иңдерүче, Яктыртучы
Галәмнәрне нурландыручы, күңелләргә һидаять утын ягучы — Улдыр. Аллаһ күкләрнең һәм җирнең Нурыдыр.
Әлеге гүзәл исемне «Нур» сүрәсеннән соң 1001 яки көн саен күп калып, ике рәкәгать сөннәт намазы укыганнан соң 7 мәртәбә кабатласаң, урланган яки югалган малыңның кайдалыгын төшеңдә күрерсең.

Язманы дусларыгызга да җибәрегез

Реклама