Әл-Бәрр.

Әл-Бәрр.
(52:28)
Мәрхәмәтле, сораганнарга мәрхәмәт һәм шәфкать күр­сәтүче
 
Аллаһ яхшылык эшләүчедер, һәр яхшылык — Аннандыр. Ул колларына һәрвакыт яхшылык эшләр. Коллары да үз араларында бер-берләренә ярдәм итәргә тиешләр.
Әлеге исемне кон саен 7 мәртәбә кабатлаган кеше исерткеч эчемлек куллану һәм зина кылу кебек зур гөнаһлардан сакланыр, дөньядагы вакытлы ләззәтләрдән күңеле кайтыр, уйлары Ахирәт турында гына булыр, иншә Аллаһ. «Әл-Бәрр» дип 7 мәртәбә кабатлап, яңа туган сабыйга өрсәң, аны һәртөрле явызлыклар читләп узар.

Язманы дусларыгызга да җибәрегез

Реклама