Татарча вәгазьләр
Күңел күзе
0405
Бер районда очрашу вакытында өстәлгә тавык йомыркасы
NUR.TATAR
Татарча вәгазьләр
Иң зур бүләк – һидәят.
0248
Кешегә Аллаһ тарафыннан бу дөньяда ук бирелгән иң зур
NUR.TATAR