Сорау-Җавап
Мөселманнарга кымыз эчәргә ярыймы?
07
Мөселманнарга хәмер эчү тыела. Ул — хәрам, диелә.
NUR.TATAR
Сорау-Җавап
Каберне кайсы яктан казый башларга?
03
Гүр чапканада (балта белән) казылачак кабернең кайсы
NUR.TATAR