Дару үләннәре
Чабыр үләне (чабрец, тимьян)
0268
Чабыр үләненең русчасы — чабрец, тимьян обыкновенный.
NUR.TATAR
Дару үләннәре
Татлы тамыр (солодка) тын юлларын какырыктан чистарта
0448
Бүген сезгә бронхларны какырыктан чистарту чарасының
NUR.TATAR