Дару үләннәре
Чабыр үләне (чабрец, тимьян)
0598
Чабыр үләненең русчасы — чабрец, тимьян обыкновенный.
NUR.TATAR
Дару үләннәре
Көтүче сумкасы (сумочник пастуший) үләне
0103
Бу үсемлек әвернә чәчәклеләр семьялыгына керә.
NUR.TATAR
Дару үләннәре
Юкә чәчәге файдасы
0252
Юкә агачының медицина өчен әһәмиятле өлешләре — чәчәк
NUR.TATAR
Дару үләннәре
Цистозира – файдалы суүсем
092
Цистозира — фукуслылар семьялыгына керүче көрән суүсем.
NUR.TATAR
Дару үләннәре
Татлы тамыр (солодка) тын юлларын какырыктан чистарта
0522
Бүген сезгә бронхларны какырыктан чистарту чарасының
NUR.TATAR