Тарикат нәрсә ул

Тарикат нәрсә ул

10.11.2015 ilnur 0

Тарикат гарәпчә сүз булып, ысул, юл, мәсләк мәгънәләрен аңлата. Тарикат әһеле — суфилардыр. Мәгълүм ки, Шәригать, Тарикат, Хакыйкать — кешене камиллеккә ирештерүче мәкамлардыр. Шәригать хөкемнәре …………./укырга/