Яңгыр сораганда укыла торган дога

Аллаһүммәскыйнә гайсән мүгыйсән мәри»ән, нәфиган гайра даррин, гаҗилән гайра әҗилин.
-«Әй Аллаһ! Безне, коткаручы, шатлыклы, уңдырышлы, зарарлы түгел ә файдалы, соңга калмый торган ә тиз булучы яңгыр белән сугар»
Аллаһүммә әгыйснә, Аллаһүммә әгыйснә, Аллаһүммә әгыйснә
— «Әй Аллаһ! Безгә (яңгыр белән) ярдәм ит! Әй Аллаһ! Безгә (яңгыр белән) ярдәм ит! Әй Аллаһ! Безгә (яңгыр белән) ярдәм ит!
Аллаһүммәскый гыйбәдәкә үә бәһә имәкә үәншүр рахмәтәкә үә әхйи бәләдәкәл-мәйит.»
— » Әй Аллаһ! Үзеңнең колларыңны һәм хайваннарыңны сугар. Үзеңнең рәхмәтеңне җәй һәм мәет булган җиреңне терелт!»

Әлеге темага башка язмалар