Әхмәд Ясәви шигырьләре

05.06.2016 ilnur 0

Гарибләр Гариблегъдә гариб булган гарибләр, Гарибләр хәлене белгән гарибләр, Сәбәб берлә ерак йиргә барибән[1], Карендәш кадрене белгән гарибләр. Сусаганда суга мохтаҗ булган, Терекдә[2] зар улыб …………./укырга/